Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकाेट


सबै समाचार
चन्द्र प्रसाद गैरे
चन्द्र प्रसाद गैरे

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

युवराज गुरागाई
युवराज गुरागाई

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9841609107