Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीवाट जारी निषेधाज्ञा आदेश ।

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस