Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 कृष्णप्रसाद आचार्य कृष्णप्रसाद आचार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858337777
kpacharyaji@gmail.com
2 देवेन्द्र प्रसाद श्रेष्‍ठ देवेन्द्र प्रसाद श्रेष्‍ठ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9849019450
devendrashrestha023@gmail.com
3 रत्न बहादुर कटुवाल रत्न बहादुर कटुवाल नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9847642710
4 उज्जल बहादुर शाही उज्जल बहादुर शाही कम्प्यूटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा 9844887156
shahiujwal@gmail.com
5 माया कुमारी शाही माया कुमारी शाही कम्प्यूटर अपरेटर राष्‍ट्रिय परिचय पत्र ब्यवस्थापन शाखा 9864881766
6 लालपुरा आचार्य लालपुरा आचार्य खरिदार प्रसाशन शाखा 9848125758
laxmiacharya934@yahoo.com
7 लक्ष्मी प्रसाद पाण्डे लक्ष्मी प्रसाद पाण्डे खरिदार नागरिकता शाखा 9848301446
8 प्रेम रावत प्रेम रावत हलुका सवारी चालक 9848077741
9 हरिनाथ याेगी हरिनाथ याेगी कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9848307477
10 भिम बहादुर कठायत भिम बहादुर कठायत कार्यालय सहयोगी लेखा शाखा 9848301837
11 रविलाल पाण्डे रविलाल पाण्डे कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9848320127
12 छत्र बहादुर बुढा छत्र बहादुर बुढा कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9848912154
13 कुलप्रसाद भट्टराई कुलप्रसाद भट्टराई कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9865472393
14 पार्वती गिरी पार्वती गिरी कार्यालय सहयोगी राष्‍ट्रिय परिचय पत्र ब्यवस्थापन शाखा 9868111840
15 आशा शाही आशा शाही स्वीपर 9868318299