Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2078-05-31 जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीवाट जारी निषेध आदेश ।
4 दिन अगाडी
2078-05-25 आ.ब.२०७७।७८ को बार्षिक कार्यसम्पादन मुल्याङकनको नतिजा सम्वन्धमा ।
10 दिन अगाडी
2078-05-24 आ.ब.२०७७।७८ को बार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता मुल्याङकनको नतिजा ।।।।
11 दिन अगाडी
2078-05-20 जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कालीकोटले नागरिकहरुको चाँपलाई मध्येनजर गर्दै नागरिकहरुलाई सहज सेवा लिन/दिनको लागी FREE Wi Fi सेवा आज देखि जडान गरिएको छ जानकारी गराईन्छ ।
15 दिन अगाडी
2078-05-20 जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कालीकोटले नागरिकहरुको चाँपलाई मध्येनजर गर्दै नागरिकहरुलाई सहज सेवा लिन/दिनको लागी FREE Wi Fi सेवा आज देखि जडान गरि संचालनमा ल्याईएको छ ।
15 दिन अगाडी