Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकारको अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिएका र सट्टा भर्ना दिएका र सट्टा भर्ना दिएका घर जग्गाको विवरण


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस