Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

श्रोतहरु


मिति श्रोतहरु विवरण फाईलहरु एक्सन
2075-09-17 नाबालक परिचय पत्रकाे लागि अावश्यक निवेदन
2075-09-17