Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकाेट

  • चन्द्र बहादुर कार्की
    प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सबै समाचार
सबै सूचना
चन्द्र बहादर कार्की
चन्द्र बहादर कार्की

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

राज कुमार दुलाल
राज कुमार दुलाल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)


सबै समाचार
सबै सूचना