Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कालीकोटले नागरिकहरुको चाँपलाई मध्येनजर गर्दै नागरिकहरुलाई सहज सेवा लिन/दिनको लागी FREE Wi Fi सेवा आज देखि जडान गरि संचालनमा ल्याईएको छ ।

15 दिन अगाडी

2078-05-20


जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कालीकोटले नागरिकहरुको चाँपलाई मध्येनजर गर्दै नागरिकहरुलाई सहज सेवा लिन/दिनको लागी FREE Wi Fi  सेवा आज देखि जडान गरि संचालनमा ल्याईएको  छ ।

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस