Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

आ.ब.२०७७।७८ को बार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता मुल्याङकनको नतिजा ।।।।

11 दिन अगाडी

2078-05-24


आ.ब_७७।७८_को_बार्षिक_कार्यसम्पादन_मुल्याङकन_नतिजा_।_page_001.jpg तस्बिर :

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस