Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

आ.ब.२०७७।७८ को बार्षिक कार्यसम्पादन मुल्याङकनको नतिजा सम्वन्धमा ।

10 दिन अगाडी

2078-05-25


धन्यवाद_।.jpg तस्बिर :

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस