Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

द्रोण राज आचार्य


द्रोण राज आचार्य


द्रोण राज आचार्य
लेखापाल

शाखा लेखा शाखा
पद लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल dronaraj8@gmail.com
सम्पर्क 9858034969
ठेगाना चन्दननाथ नगरपालिका वडा १ जुम्लाchandannath 1, जुम्ला
बहाल मिति २०७७ चैत्र १६