Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

अन्तर जिल्ला सुरक्षा समन्वय बैठक बैठकको क्रममा दैलेख, कालीकोट, अछामका प्र जि अ ज्यूहरु क्रमश सन्त बहादुर सुनार, कृष्‍ण प्रद आचार्य, गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय